Subsidies Prof. Michaël-van Vloten Fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:784

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds stelt een ‘research-fellowship’ beschikbaar aan een jonge chirurg, eventueel in opleiding, voor het verrichten van een jaar wetenschappelijk werk op academisch niveau, bij voorkeur buiten Nederland. Aan het toekennen van het fellowship is de voorwaarde verbonden dat de verworven kennis in Nederland, gedurende een periode van ten minste 3 jaar aansluitend op de fellowship-periode, wordt uitgedragen door voortzetting van wetenschappelijk werk in de opleidingskliniek. Het fonds stelt tevens bijdragen beschikbaar voor kleinere projecten op heelkundig gebied.

De aanvragen voor een fellowship en/of bijdrage dienen vóór 1 augustus 2002 te worden ingediend. Aanvragen kunnen worden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties