Subsidies Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1299

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds stelt research-fellowships beschikbaar aan jonge chirurgen, eventueel in opleiding of met toezegging van opleidingsplaats. Deze subsidies zijn bedoeld voor het verrichten van wetenschappelijk werk op academisch niveau, bij voorkeur buiten Nederland, tot maximaal 12 maanden. Aan het toekennen van een fellowship is de voorwaarde verbonden dat de verworven kennis in Nederland, gedurende een periode van tenminste 3 jaar aansluitend op de fellowship-periode, wordt uitgedragen door voortzetting van wetenschappelijk werk in de opleidingskliniek.

De aanvragen voor een fellowship dienen vóór 1 augustus 2008 te worden ingediend. Aanvragen kunnen worden gedaan via een elektronisch formulier, dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties