Subsidie van het Anna-fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:681

De Stichting ‘Anna-fonds’ te Leiden wil een financiële bijdrage leveren aan onderzoek naar behandeling en preventie van afwijkingen of ziekten van het bewegingsapparaat. Met name wordt hiertoe onderzoek gerekend, dat verband houdt met vervaardiging en gebruik van de produkten van een orthopedische werkplaats en schoenmakerij.

In 1993 is een bedrag van totaal ƒ 25.000,- beschikbaar voor één of meer projecten. De voorkeur gaat uit naar (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten, waarin niet op andere wijze kan worden voorzien.

Aanvragen dienen vóór 1 juli a.s. te zijn ingediend, waarna binnen 3 maanden uitsluitsel zal volgen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij J.Booij, secretaris-penningmeester…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties