Subsidie van het Anna-fonds

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:896-7

Het Anna-fonds, ingesteld door het bestuur van de voormalige Anna-kliniek voor Orthopedie te Leiden, wil een financiële bijdrage leveren aan onderzoek naar behandeling en preventie van afwijkingen of ziekten van het bewegingsapparaat. Eveneens wordt hiertoe gerekend onderzoek dat verband houdt met vervaardiging en gebruik van de produkten van een orthopedische werkplaats en schoenmakerij. In 1992 is een bedrag van ƒ 25.000,- beschikbaar ter subsidiëring van één of meer projecten. De voorkeur gaat uit naar (gedeeltelijke) vergoeding van kosten, waarin niet op andere wijze kan worden voorzien.

Aanvragen dienen vóór 1 juli a.s. te zijn ingediend, waarna binnen 3 maanden uitsluitsel zal…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties