Subsidie van de Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2549

De commissie deelt mede dat in totaal circa ƒ 15.000,- beschikbaar gesteld kan worden ter ondersteuning van onderzoek dat dient te liggen op het gebied van de diergeneeskunde, dan wel van de vergelijkende ziektekunde. Overeenkomstig de doelstellingen worden de gelden uitsluitend ter beschikking gesteld voor het onderzoek zelf en niet voor publicatie van resultaten, reiskosten of andere bijkomende kosten.

Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen, worden uitgenodigd zich vóór 1 maart 2000 schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de commissie, prof.dr.P.Zwart, Burg. v.d. Weijerstraat 16, 3981 EK Bunnik. Hierbij dient opgave te worden gedaan van de vraagstelling…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties