Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2043

Deze commissie deelt mede, dat in totaal ca. ƒ 10.000,- beschikbaar kan worden gesteld ter ondersteuning van onderzoek dat ligt op de gebieden van de Diergeneeskunde dan wel van de Vergelijkende Ziektekunde. Overeenkomstig de doelstellingen worden de gelden uitsluitend ter beschikking gesteld van het onderzoek zelf en niet voor publikatie van resultaten of voor andere bijkomende kosten.

Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen, worden uitgenodigd zich vóór 1 maart 1990 schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de commissie, prof.dr.P.Zwart, Burg. v.d. Weyerstraat 16, 3981 EK Bunnik. Hierbij dient opgave te worden gedaan van de aard van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties