Subsidie van de Commissie Bevordering Diergeneeskundig en Vergelijkend Ziektekundig Onderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:181

Deze commissie deelt mede dat in totaal ca. ƒ 10.000,- beschikbaar gesteld kan worden ter ondersteuning van onderzoek dat dient te liggen op de gebieden van de diergeneeskunde dan wel van de vergelijkende ziektekunde. Overeenkomstig de doelstellingen worden de gelden uitsluitend ter beschikking gesteld van het onderzoek zelf en niet van publikatie van resultaten ervan of andere bijkomende kosten. Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen, worden uitgenodigd zich voor 1 april 1988 schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de commissie, prof. dr.P.Zwart, Burg. van de Weyerstraat 16, 3981 EK Bunnik. Hierbij dient opgave te worden gedaan van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties