Subsidie Maurits en Anna de Kock Stichting voor klinisch experimenteel kankeronderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:333

De Maurits en Anna de Kock Stichting stelt voor het jaar 2007 gelden beschikbaar ter ondersteuning van klinisch gericht experimenteel kankeronderzoek. Subsidies worden gegeven voor de aanschaf van appa-ratuur noodzakelijk voor de uitvoering van onderzoek. In bijzondere gevallen worden beperkte bedragen voor materiële kosten toegekend. Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen bij het bestuur van de Maurits en Anna de Kock Stichting: dr. J.Haveman, secretaris, Academisch Medisch Centrum, afd. Radiotherapie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar via y.braet@amc.uva.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 april 2007.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties