Subsidie Maurits en Anna de Kock Stichting voor klinisch experimenteel kankeronderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:64

De Maurits en Anna de Kock Stichting kan voor het jaar 2006 gelden beschikbaar stellen ter ondersteuning van klinisch gericht experimenteel kankeronderzoek. Subsidies worden in principe gegeven voor de aanschaf van apparatuur noodzakelijk voor de uitvoering van onderzoek, terwijl in bijzondere gevallen beperkte bedragen voor materiële kosten worden toegekend ten behoeve van projecten waarvoor de personele kosten en apparatuur uit andere bronnen worden bekostigd.

In de aanvraag moeten de vraagstelling, de methoden en de duur van het onderzoeksproject vermeld worden. Ook dient duidelijk te worden dat de investering of uitgaven niet via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. De aanvraag…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties