Diagnostiek en behandeling

Submucosale tumoren van de oesofagus

Klinische praktijk
Joost Rothbarth
C. (Kees) Verhoef
Jan-Werner Poley
Katharina Biermann
Jan J.B. van Lanschot
Bas P.L. Wijnhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4549
Abstract

Dames en Heren,

Submucosale tumoren van de oesofagus zijn zeldzaam; ze betreffen naar schatting 1% van de oesofagustumoren.1 De meeste submucosale tumoren zijn asymptomatisch en worden per toeval gevonden bij oesofago-gastroscopie of bij beeldvormend onderzoek van de thorax. Door de toenemende diagnostiek worden clinici steeds vaker geconfronteerd met een dergelijke toevalsbevinding. Dan rijst de vraag of nadere diagnostiek en behandeling noodzakelijk is, mede gezien de geringe ervaring hiermee in de meeste ziekenhuizen. In dit artikel bespreken wij de klinische dilemma’s rondom de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende submucosale oesofagustumoren aan de hand van 2 casussen.

Patiënt A, een 51-jarige man, onderging in Duitsland een CT-screeningsonderzoek waarbij een tumor in de oesofagus werd gevonden. Patiënt had geen klachten. Bij endoscopie werd een submucosale tumor gezien van de distale oesofagus. In biopten afgenomen tijdens endoscopie werd niet-afwijkend plaveiselcelepitheel aangetroffen. Omdat differentiaaldiagnostisch gedacht werd aan een gastro-intestinale stromaceltumor (GIST) werd…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Chirurgie: dr. J. Rothbarth, dr. C. Verhoef, prof.dr. J.J.B. van Lanschot en dr. B.P.L. Wijnhoven, chirurgen.

Afd. Maag-, darm- en leverziekten: dr. J.W. Poley, mdl-arts.

Afd. Pathologie: dr. K. Biermann, patholoog.

Contact dr. J. Rothbarth (j.rothbarth@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: J.J.B. van Lanschot ontving een reiskostenvergoeding voor het spreken op meerdere internationale congressen; B.P.L. Wijnhoven ontving een vergoeding voor het geven van een lezing van Covidien (chirurgisch bedrijf). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Joost Rothbarth ICMJE-formulier
C. (Kees) Verhoef ICMJE-formulier
Jan-Werner Poley ICMJE-formulier
Katharina Biermann ICMJE-formulier
Jan J.B. van Lanschot ICMJE-formulier
Bas P.L. Wijnhoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties