Studiebeurzen van de Merck Company Foundation 2004

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1436

De Merck Company Foundation stelt een toelage beschikbaar voor een tweejarige studie in de klinische farmacologie aan een universiteit of instituut naar keuze in de Verenigde Staten. Deze beurs zal worden verleend aan artsen, die bereid zijn de opgedane kennis na hun studietijd in eigen land in praktijk te brengen. Het Fellowship-programma, begonnen in 1964, beoogt hiermee het grote tekort dat aan klinisch farmacologen en onderzoekers bestaat te lenigen. De beurzen worden toegekend door een selectiecommissie bestaande uit onafhankelijke clinici en onderzoekers. Reis- en verblijfkosten voor degenen die de beurs krijgen toegewezen, alsook voor hun gezinnen, zullen worden vergoed.

De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties