Studiebeurzen van de Merck Company Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1575

Deze Stichting stelt een toelage beschikbaar voor enige kandidaten uit de gehele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten, die hen in staat stelt een tweejarige studie in de klinische farmacologie te volgen aan een zelf te bepalen universiteit of instituut in de Verenigde Staten. Deze beurs wordt verleend aan artsen, die bereid zijn de opgedane kennis na hun studietijd in hun eigen land in de praktijk te brengen. Het Merck Sharp & Dohme international Fellowship-programma beoogt hiermee het grote tekort dat aan klinisch-farmacologen en onderzoekers bestaat, doordat de eisen gesteld van overheidswege voor het registreren van nieuwe geneesmiddelen steeds…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties