Fellowship Merck Company Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:935-6

De Merck Company Foundation stelt – evenals vorige jaren – een toelage beschikbaar voor enige kandidaten uit de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten. Deze toelage stelt hun in staat een tweejarige studie in de klinische farmacologie te volgen aan een willekeurige door de kandidaat zelf te bepalen universiteit of instituut in de V.S. Deze beurs wordt verleend aan artsen, die bereid zijn de opgedane kennis na hun studietijd in hun eigen land in de praktijk te brengen. Het Fellowship-programma beoogt hiermee het grote tekort dat aan klinische farmacologen en onderzoekers bestaat, te helpen lenigen. Een tekort dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties