Strongyloides stercoralis, een verraderlijk buitenbeentje

Klinische praktijk
P.A. Kager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2249-50

Zie ook het artikel op bl. 2233.

Strongyloides stercoralis is een buitenbeentje onder de intestinale wormen doordat vermenigvuldiging en auto-infectie voorkomen bij de menselijke gastheer. Hierdoor kunnen langdurige, zelfs levenslange infecties en een levensbedreigende hyperinfectie ontstaan. Kennis omtrent de door deze worm veroorzaakte ziektebeelden en een idee wanneer er rekening mee gehouden moet worden, hoe de diagnose gesteld moet worden en hoe er vervolgens gehandeld dient te worden zijn dan ook gewenst.

Men loopt strongyloidiasis op doordat een infectieuze larve uit de grond de intacte huid binnendringt. De larve wordt door bloed en lymfe naar de longen vervoerd, gaat via de bronchiaalboom en de trachea naar de keel, wordt ingeslikt en belandt in de dunne darm, waar uitrijping tot een volwassen worm plaatsvindt. De volwassen vrouwtjes (mannetjes worden niet gevonden) bevinden zich in het slijmvlies van de dunne darm, waar ze eieren die reeds in het embryostadium zijn, leggen. In…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.P.A.Kager, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties