Stressfracturen van het collum femoris

Klinische praktijk
R.P. Ariës
R.K. Marti
W.E. Tuinebreijer
H.J. Westbroek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2313-4
Abstract

Samenvatting

Stressfracturen van het collum femoris zijn zeldzaam en moeilijk te diagnostiseren. Twee patiënten (een sporter en een militair) met deze aandoening worden beschreven.

Auteursinformatie

Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk.

Afd. Chirurgie: R.P.Ariës, assistent-geneeskundige; W.E.Tuinebreijer, chirurg.

Afd. Orthopedie: H.J.Westbroek, orthopedisch chirurg.

Academisch Medisch Centrum, afd. Orthopedie, Amsterdam.

Prof.dr.R.K.Marti, orthopedisch chirurg.

Contact R.P.Ariës

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

F.H.M.
Schaapsmeerders

Zevenaar, december 1986,

In hun interessante artikel over stressfracturen van het collum femoris stellen Ariës et al. dat deze fractuur voornamelijk voorkomt bij militairen en lange-afstandlopers (1986;2313-4). Wij hebben onlangs ook binnen het verpleeghuis een dergelijke fractuur gezien; het betrof een 61-jarige bedlegerige patiënte met een preseniele dementie en ernstige dyskinesieën. De bewegingsonrust was ongetwijfeld de oorzaak van de fractuur, een ongeval kan worden uitgesloten. Röntgenologisch waren er geen tekenen van osteoporose. De fractuur werd vastgesteld in het stadium dat er dislocatie was opgetreden.

Naar mijn mening moet men ook bij patiënten met neurologische aandoeningen, gepaard gaande met bewegingsonrust (dyskinesieën, spasme e.d.) bedacht zijn op het ontstaan van stressfracturen.

F.H.M. Schaapsmeerders