Stress bij ouders van een verstandelijk gehandicapt kind.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1481

H.W.van Berkum, Stress bij ouders van een verstandelijk gehandicapt kind. Evaluatie van thuiszorg. (Oorspronkelijk proefschrift.) 235bl., fig., tabellen. Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1992. ISBN 90-265-1266-X. Prijs: ingen. ƒ 59,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties