Stoppen met roken is nooit te laat, ook niet op oudere leeftijd

Onderzoek
Sanne A.E. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9179
Download PDF

artikel

Waarom dit onderzoek?

Er is onomstotelijk bewijs dat roken leidt tot hart- en vaatziekten. Er is onduidelijkheid over de exacte gevolgen van roken en de voordelen van stoppen met roken op het ontstaan van hart- en vaatziekten op oudere leeftijd.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen van roken en stoppen met roken op de kans op hart- en vaatziekten bij mensen van 60 jaar en ouder?

Hoe werd dit onderzocht?

Gegevens van 25 cohortstudies uit 23 landen werden gebruikt. Sterfte door hart -en vaatziekten was de primaire uitkomstmaat. Naast relatieve risico’s werd de periode waarmee het optreden van hart- en vaatziekten wordt ‘vervroegd’ door te roken of te hebben gerookt ten opzichte van niet roken berekend.

Belangrijkste resultaten

Van de 500.000 deelnemers, overleden er bijna 40.000 aan hart- en vaatziekten gedurende de studie. In vergelijking met mensen die nooit hadden gerookt, hadden rokers een meer dan dubbel zo hoog risico op sterfte door hart - en vaatziekten, en hadden voormalig rokers een bijna 40% verhoogd risico. Dit komt overeen met 5,5 jaar vervroegde sterfte door hart- en vaatziekten bij rokers, en met meer dan 2 jaar vervroegde sterfte bij voormalig rokers. De verhoogde risico’s waren groter bij toenemend gebruik van sigaretten, en daalden naarmate mensen langer waren gestopt met roken.

Consequenties voor de praktijk

Drie kwart van alle Nederlands boven de 60 jaar rookt of heeft ooit gerookt. Roken is ook op oudere leeftijd een belangrijke risicofactor voor het optreden van hart- en vaatziekten. Deze studie laat zien dat stoppen met roken ook op oudere leeftijd leidt tot een daling van de kans op sterfte aan hart -en vaatziekten. Stoppen met roken is dan ook nooit te laat.

Literatuur
  1. Mons U, et al. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium. BMJ. 2015;350:h1551 Medline

Auteursinformatie

sanne.peters@georgeinstitute.ox.ac.uk

Ook interessant

Reacties