Stichting voor Algemene Lichttherapie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2256

Het bestuur van de Stichting voor Algemene Lichttherapie stelt een bedrag van ƒ 10.000,- beschikbaar als prijs voor een oorspronkelijk biologisch of medisch klinisch onderzoek dat aan de doelstelling van de Stichting beantwoordt of daarvoor bevorderlijk is.

De Stichting heeft tot doel de bevordering van algemene lichttherapie ter verlichting van geestelijke en lichamelijk lijden, daarmee gebruik makend van licht (ultraviolet en (of) infrarood), dat aan goed daglicht identiek is.

Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van de Stichting: R.Jans, arts, Lindelaan 6, 6871 DX Renkum, door inzending van hun publikatie(s) in vijfvoud en vergezeld van een samenvatting en een curriculum…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties