Prijs voor onderzoek van de Stichting voor Algemene Lichttherapie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1068

Het bestuur van deze stichting stelt een prijs ten bedrage van ƒ  10.000,- beschikbaar voor een oorspronkelijk biologisch of medisch-klinisch onderzoek naar de reacties van ziekten of aandoeningen op blootstelling van het gehele lichaam aan licht. De stichting, die tot doel heeft de bevordering van lichttherapie ter verlichting van geestelijk en lichamelijk lijden, accepteert alleen publikaties van na 1 januari 1991.

De inschrijvingstermijn sluit op 31 oktober 1993. Ingezonden moeten worden publikaties in 5-voud, vergezeld van een samenvatting en een curriculum vitae.

Deze dienen te worden gezonden aan de secretaris van de Stichting voor Algemene Lichttherapie, R.Jans, arts, Lindelaan 6…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties