Stedeling verschilt van plattelander, in heel Europa

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3490

Inwoners van stedelijke gebieden verschillen in gezondheidsuitkomsten nogal van het landelijke gemiddelde. Of dit gunstig is voor de stadsbewoners, hangt ervan af in welk land ze wonen: in Oost-Europa zijn stedelingen gemiddeld gezonder dan op het platteland, terwijl ze in West-Europa juist slechtere papieren hebben. Dat ontdekten Emmy Koster en…

Ook interessant

Reacties