ß-blokkers, diuretica en de preventie van coronaire hartziekten: het HAPPHY-onderzoek

Nieuws
R.F. Westerman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:784

Men heeft wel verondersteld dat ?-blokkers bij patiënten met hypertensie konden bijdragen aan de primaire preventie van het myocardinfarct. Deze gedachte is verwerkt in de bekende ‘MRC (Medical Research Council) trial in mild hypertension’1 en de ‘IPPPSH trial (international prospective primary preventive study in hypertension)’.2 Het beoogde effect…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties