Spierpijn tijdens warming-up bij een 12-jarige jongen

Klinische praktijk
Marianne Koenraads
Jolet A. den Boer
Henk Kerkhoff
Theo C.J. Sas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2668
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De ziekte van McArdle is een erfelijke spierziekte, veroorzaakt door een gebrek aan myofosforylase. De ziekte presenteert zich met pijnlijke spierkrampen na explosieve inspanning met soms rabdomyolyse, myoglobinurie en acuut nierfalen tot gevolg.

Casus

Een 12-jarige jongen bezocht de poliklinieken Kindergeneeskunde en Neurologie in verband met spierpijn in zijn benen tijdens de warming-up van het voetbal, die verdween na een korte rustpauze. Uit nadere anamnese bleek dat hij al vanaf zeer jonge leeftijd last had van pijn in zijn benen tijdens lopen. Een verhoogd serumconcentratie creatinekinase in combinatie met het kenmerkende klachtenpatroon deed de diagnose ‘ziekte van McArdle’ vermoeden, wat werd bevestigd door moleculair-genetisch onderzoek.

Conclusie

Er bestaat nog geen effectieve gentherapie; een multidisciplinaire benadering door neuroloog, kinderarts, fysiotherapeut en diëtist is gewenst.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. M. Koenraads, arts-assistent Kindergeneeskunde; drs. J.A den Boer en dr. T.C.J. Sas, kinderartsen.

Afd. Neurologie: dr. H. Kerkhoff, neuroloog.

Contact drs. M. Koenraads (Koenraads.m@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: T. Sas ontving financiële vergoeding voor lezingen en de ontwikkeling van educatieve presentaties op het gebied van pediatrische endocrinologie die niet gerelateerd waren aan dit artikel.
Aanvaard op 5 maart 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties