Specialist en superspecialistisch consult

Perspectief
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2028-30

Het Centraal Medisch Tuchtcollege heeft het navolgende overwogen en beslist op het door W, kinderarts, wonende te K, ingestelde hoger beroep van de beslissing van het Medisch Tuchtcollege te Q van I oktober 1986, waarbij hem op de klacht van A, wonende te M, de maatregel van waarschuwing is opgelegd.

I. Bij tussenbeslissing van 24 september 1987 heeft het Centraal College de verdere behandeling en beslissing van de zaak aangehouden ten einde het oordeel van een deskundige te vernemen. Daartoe is het dossier in handen gesteld van prof.dr. 0, hoogleraar reumatologie te B, die in zijn op 8 december 1987 ingekomen rapport de hem door het College voorgelegde vragen heeft beantwoord. Ieder der partijen heeft vervolgens schriftelijke opmerkingen naar aanleiding van het rapport aan het Centraal College gezonden.

2. Voor de beoordeling van hoger beroep kan van de volgende feiten en omstandigheden worden uitgegaan. Klagers dochter Z is van 14…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties