SPAANDER, DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID 1950-1979

Perspectief
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:605

Deze penning memoreert het directeurschap van dr.J.Spaander bij het toenmalige Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV). Later, in 1984, is het opgegaan in het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), na de fusie met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de Stichting Vaste Afvalstoffen. De voorzijde toont een gebrild portret van Spaander in linker zijaanzicht, met achter op de kraag het met moeite waar te nemen monogram van de maker, de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst. Op de keerzijde staat centraal de afkorting ‘RIV’, met twee menselijke figuurtjes die de letters proberen te beklimmen. Rondom luidt de tekst: DR JAN SPAANDER DIR GEN 1950-’79. Het is een bronzen gietpenning met een diameter van 63 mm. Spaander (1914-1988) was als arts afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (1938). In de Tweede Wereldoorlog organiseerde hij de bloedtransfusiedienst. Daarna bouwde hij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst op; tot 1950 was hij er directeur…

Verbeteringen

Ook interessant

Reacties