In memoriam prof.dr.J.J.van Loghem.

C.P. Engelfriet
H.W. Reesink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2370-1

– Na een langdurig ziekbed is prof.dr.J.J.van Loghem gestorven op 3 augustus jl. Joghem van Loghem had zich na zijn studie gespecialiseerd in de interne geneeskunde in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. In 1945 werd hij gedetacheerd bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB) als reserveofficier van gezondheid. Hij werd benoemd tot hoofd van de afdeling Bloedgroepenserologie met als speciale opdracht om het typeren voor de Rh-factor D op te zetten. Deze typering was in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog onbekend gebleven. Om in dit vakgebied deskundigheid te verwerven, bezocht hij het laboratorium van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties