Sollicitatie en selectieprocedure voor toelating tot de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts in 1991

N.F. Pijper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:296-7

In afwachting van een officiële toelatingsprocedure voor de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts, die geformuleerd zal worden door het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisartsgeneeskunde, hanteert de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) voor de opleiding die per 1 september 1991 van start zal gaan de volgende gedragslijn:

– belangstellende artsen kunnen voor informatie over de inhoud en de uitvoering van de opleiding terecht bij het Universitair Verpleeghuisinstituut (UVI) van de Vrije Universiteit te Amsterdam (tel. 020-5484535) en inlichtingen over de toelatingsprocedure kunnen zij verkrijgen bij de HVRC (tel. 030-823358);

– er is geen centraal aanmeldingspunt; de sollicitatie wordt in gang gezet als…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties