Sociaal-medische begeleiding naar werkhervatting: een gedateerd concept

Opinie
S. Knepper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2386-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2407.

Het begrip ‘sociaal-medische begeleiding’ stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het doelt op de samenwerking van artsen bij de behandeling van mensen met arbeidsverzuim. Sociaal-medische begeleiding is een nogal nationaal getint onderwerp vanwege het unieke leerstuk van de scheiding van behandeling en controle. Overal elders heeft de behandelend arts een uitgesprokener rol bij de benadering van arbeidsverzuim. Als gevolg van de strikt van de gezondheidszorg gescheiden aanpak van verzuim zijn de verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg daar apart mee belast; hierdoor zijn deze disciplines in ons land relatief omvangrijk en geprofessionaliseerd. Zodoende zijn er bij de behandeling van langdurig arbeidsongeschikten doorgaans tenminste 4 artsen betrokken: de huisarts, de medisch specialist, de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. De problemen bij overleg en afstemming zijn navenant groot.1

Er zijn vele pogingen gedaan om de moeizame communicatie tussen deze artsen te verbeteren. De Nationale…

Auteursinformatie

Contact Hr.S.Knepper, verzekeringsarts, Markeloseweg 22, 7245 TP Laren (s.knepper@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties