Wéér een logische, maar overbodige behandeling

Sluiten van open foramen ovale na een TIA of klein herseninfarct

Opinie
L.J. (Jaap) Kappelle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6818
Abstract

Preventieve geneeskunde is trendy. Wat is er mooier dan het voorkómen van een invaliderende aandoening als de patiënt hiervoor recent een waarschuwing heeft gehad? Veel patiënten die een TIA hebben doorgemaakt willen dolgraag een behandeling ondergaan, vooral omdat ze er in eerste instantie genadig vanaf zijn gekomen en bang zijn geworden voor het noodlot dat hen staat te wachten.

Daarnaast zijn bepaalde vormen van preventieve behandelingen voor artsen leuk om uit te voeren, zeker als er spectaculaire technieken, handelingen of hulpstukken (‘devices’) aan te pas komen. Vaak zijn er aantrekkelijke filmpjes die de gebruiker ook zonder veel extra informatie al doen geloven dat de nieuwe methode wel móét werken.

Mede door de propaganda die er gemaakt wordt voor nieuwe behandelingen rust er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de behandelaar. Hierbij is van belang dat patiënten vanuit een soort schrikreactie vaak geneigd zijn om iedere vorm van behandeling te…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Neurologie, Utrecht.

Contact Prof.dr. L.J. Kappelle, neuroloog (l.kappelle@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6818; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 21 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
L.J. (Jaap) Kappelle ICMJE-formulier
Sluiten van open foramen ovale bij patiënten met herseninfarct voorkomt recidief niet

Ook interessant

Reacties