Slokdarmbeschadiging door pinaveriumbromide

Stricker, B.H.Ch.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1983;127:603-4