‘To sleep or not to sleep’ in het ziekenhuis

Opinie
M.E. (Liesbeth) van Heel
Ernst J. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3420
Abstract

In 2017 verscheen de internationale bestseller Why we sleep – the new science of sleep and dreams .1 Hierin werd slaap het fundament genoemd voor een goede gezondheid, waarop goede voeding en voldoende beweging rusten. Evenzo draagt een goede nachtrust bij aan een voorspoedig herstel. Desalniettemin is tijdens ziekenhuisverblijf vaak sprake van – soms ernstig – verstoorde nachtrust. Hieraan ligt vaak een combinatie van factoren ten grondslag, zoals verblijf op een meerpersoonskamer, lamplicht, lawaai, pijn of storende verzorgingsritmes. Veel patiënten halen na een ziekenhuisopname gemiste slaap in als ze thuis zijn, in hun vertrouwde omgeving en eigen bed. Hoe kunnen ziekenhuizen de patiënt hierin tegemoetkomen?

Slaapverstoring

Het belang van voldoende slaap in ziekenhuizen wordt onderschat, getuige een in juli gepubliceerd artikel in JAMA Internal Medicine dat ook elders in dit tijdschrift wordt besproken.2,3 In 2017 deden 39 ziekenhuizen mee aan een eendaagse studie onder volwassen patiënten die…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Programma Integrale Bouw: drs. M.E. van Heel, senior beleidsadviseur; Raad van Bestuur: prof.dr. E.J. Kuipers, voorzitter.

Contact M.E. van Heel (m.vanheel@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
M.E. (Liesbeth) van Heel ICMJE-formulier
Ernst J. Kuipers ICMJE-formulier
Slecht slapen in een ziekenhuis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties