Slechthorende en hoortoestel.

Media
T.S. Kapteyn
A. Clemens
B.E. Glazenburg
P.H. Schmidt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2126

Slechthorende en hoortoestel. Onder redactie van T.S.Kapteyn, A.Clemens en B.E.Glazenburg. 211 bl., fig., tabellen. Nederlandse Vereniging voor Audiologie, Amsterdam 1988. Prijs: ingen. ƒ 25,-. (Te bestellen via secretariaat Nederlandse Vereniging voor Audiologie, Audiologisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.)

De redacteuren hebben bewust gekozen voor ‘slechthorende’ en niet voor ‘slechthorendheid’…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties