Slechtere prognose voor oudere borstkankerpatiënt

Klinische praktijk
Willemien van de Water
Esther Bastiaannet
Anton J. M. de Craen
Rudi G.J. Westendorp
Cornelis J.H. van de Velde
Gerrit-Jan Liefers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5074
Abstract

Samenvatting

  • De prognose van oudere postmenopauzale borstkankerpatiënten is slechter dan die van jongere postmenopauzale patiënten.

  • Dit geldt voor de relatief gezonde patiënten die deelnemen aan gerandomiseerd klinisch onderzoek, maar ook voor de oudere borstkankerpatiënt in de algemene bevolking.

  • De slechtere prognose kan worden verklaard door inadequate behandeling, en mogelijk ook door leeftijdsspecifieke tumor- en patiëntkenmerken.

  • Omdat oudere patiënten slechts zelden geïncludeerd worden in gerandomiseerde studies, is het nog onvoldoende duidelijk wat voor hen een adequate behandeling is.

  • Het is daarom belangrijk om meer ouderen te includeren in wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van borstkankertherapie.

  • Een belangrijk doel hierbij is een juiste inschatting te kunnen maken welke patiënten met, en welke patiënten aan borstkanker zullen overlijden, zodat de behandeling hierop aangepast kan worden.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Heelkunde: drs. W. van de Water, arts-onderzoeker (tevens: afd. Oudergeneeskunde); dr. E. Bastiaannet, epidemioloog (tevens: afd. Oudergeneeskunde); dr. Cornelis J.H. van de Velde en dr. G.J. Liefers, chirurgen.

Afd. Ouderengeneeskunde: dr. A.J.M. de Craen, senior onderzoeker; prof.dr. R.G.J. Westendorp, internist.

Contact dr. G.J. Liefers (g.j.liefers@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is, werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van KWF Kankerbestrijding (2007-3968). De TEAM-studie werd gesteund door een educatieve subsidie van Pfizer. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 19 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Willemien van de Water ICMJE-formulier
Esther Bastiaannet ICMJE-formulier
Anton J. M. de Craen ICMJE-formulier
Rudi G.J. Westendorp ICMJE-formulier
Cornelis J.H. van de Velde ICMJE-formulier
Gerrit-Jan Liefers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties