Ouderen met borstkanker niet evidencebased behandeld

Opinie
Willemien van de Water
Esther Bastiaannet
Gerrit-Jan Liefers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3359
Abstract

In Nederland bestaan multidisciplinaire, nationale richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met een mammacarcinoom, de meest voorkomende maligniteit bij vrouwen in de westerse wereld.1 Eind 2011 zal na grondige evaluatie van de beschikbare literatuur de nieuwste versie van de richtlijn ‘Mammacarcinoom’ verschijnen (http://www.oncoline.nl; klik op conceptrichtlijn Mammacarcinoom). Behandeling van een patiënt met een borsttumor volgt in principe de richtlijnen. Afwijken is mogelijk, mits met redenen omkleed. Kortom, de borstkankerzorg in Nederland wordt geheel volgens de gouden standaard van evidencebased geneeskunde geëffectueerd. Of toch niet?

Bij nadere beschouwing blijkt een grote groep borstkankerpatiënten niet evidencebased behandeld te worden. In de behandeling van het operabele, invasieve mammacarcinoom (T1-2N0-1M0) – waartoe wij ons in dit artikel beperken – wordt volgens de richtlijn namelijk geen onderscheid gemaakt tussen jonge en oudere patiënten, behalve bij de behandeling met adjuvante chemotherapie. Resultaten en aanbevelingen op basis van de aanwezige literatuur worden geëxtrapoleerd…

Auteursinformatie

Leiden Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Drs. W. van de Water, arts-onderzoeker (tevens afd. Ouderengeneeskunde); ir. E. Bastiaannet, epidemioloog (tevens afd. Ouderengeneeskunde); dr. G.-J. Liefers, oncologisch chirurg.

Contact drs. W. van de Water (w.van_de_water@lumc.nl)

Verantwoording

Prof. J.W.R. Nortier, medisch oncoloog bij het LUMC, gaf commentaar op het oorspronkelijke manuscript.
Belangenconflict: Het LUMC, waar de auteurs aan verbonden zijn, ontving een subsidie van KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar ouderen met borstkanker (FOCUS: UL-2007-3968).
Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juli 2011

Ook interessant

Reacties