Slapeloosheid: een hardnekkig probleem zonder optimale medicamenteuze strategie

Iemand die wakker in bed ligt om half vier 's nachts
Laura E. De Wit
Otto R. Maarsingh
Roeland Vis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7301
Abstract

Samenvatting

Slapeloosheid komt veel voor in Nederland; de geschatte prevalentie is 7-22%. De behandeling is in de eerste plaats niet-medicamenteus. Toch wordt farmacotherapie met regelmaat toegepast. Er is daarbij sprake van een toename in het offlabel gebruik van medicijnen, hoewel daar weinig tot geen wetenschappelijke ondersteuning voor is. Om beter te begrijpen waarom in de klinische praktijk bepaalde keuzes worden gemaakt om slaapmedicatie on of offlabel te gebruiken, gaan wij in op de pathofysiologie van slaapklachten en de farmacologie van on en offlabel toegepaste medicatie.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein en Utrecht, afd. Psychiatrie: L.E. De Wit, psychiater en klinisch farmacoloog; afd. Klinische farmactie: R. Vis, ziekenhuisapotheker. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, dr. O. R. Maarsingh, huisarts, epidemioloog en universitair hoofddocent.

Contact L.E. De Wit (le.de.wit@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Laura E. De Wit ICMJE-formulier
Otto R. Maarsingh ICMJE-formulier
Roeland Vis ICMJE-formulier
E-healththerapie zeer effectief tegen slapeloosheid
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties