Niet polariseren maar samen zoeken naar diversiteit in behandeling

Slaaptherapie bij jonge kinderen

Opinie
Arina de Vries
Sigrid Pillen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4693
Abstract

Slaapproblemen bij kinderen bestaan al eeuwenlang, maar het vakgebied kinderslaapgeneeskunde is nog jong. Gestart door een aantal pioniers met een eigen kijk op de problematiek, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig vakgebied, heeft deze tak van de geneeskunde duidelijk behoefte aan meer en evidencebased behandelstrategieën.

De richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’ van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een goede stap geweest om de aandacht voor slaap een meer routinematig onderdeel te laten zijn binnen de zorg voor kinderen. In de richtlijn is al het beschikbare bewijs voor het effect van slaapbehandelingen verzameld. Hierdoor is direct zichtbaar dat er maar een beperkt aantal studies is gedaan. Het meeste onderzoek is verricht door de scholen van Mindell en Owens uit de VS en door Gradisar uit Australië, die een behavioristische aanpak – ook wel bekend als gedragstherapie – hebben gekozen.

Gedragstherapie bij slaapproblemen

Gedragstherapie is passend wanneer de klachten door een leerproces tot stand zijn gekomen of in stand worden gehouden. Ook wanneer de klachten door het aanleren van nieuw gedrag verholpen kunnen worden is er een indicatie voor gedragstherapie.

De gedragstherapeutische interventies die gericht zijn op slaapproblemen bestaan onder meer uit…

Auteursinformatie

Centrum voor Slaapgeneeskunde, Kempenhaeghe, Heeze: drs. A. de Vries, GZ-psycholoog; dr. S. Pillen, kinderneuroloog.

Contact S. Pillen (pillens@kempenhaeghe.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arina de Vries ICMJE-formulier
Sigrid Pillen ICMJE-formulier
Slaapproblemen bij jonge kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties