Slaaphouding en 'sudden infant death syndrome; effect van een interventieprogramma ter vermijding van buikligging

Nieuws
A.A.M.W. van Kempen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2388-9

Vanwege de relatie tussen buikligging en het risico van ‘sudden infant death syndrome’ (SIDS) wordt in het algemeen geadviseerd jonge kinderen niet op de buik te laten slapen. Door Markestad et al. werd het effect van een campagne waarin buikligging werd afgeraden geëvalueerd aan de hand van het vóórkomen van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties