Sir Geoffrey Marshall, anesthesioloog avant la lettre
Open

Historisch perspectief
12-05-2015
Mattijn Buwalda
Aanvaard op 01-04-2015.
Gepubliceerd op 12-05-2015.
In print verschenen in week 21 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8920