Signal averaged electrocardiography.

Media
J.A. Gomes
M.J. Janse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:834

Signal averaged electrocardiography. Concepts, methods and applications. Onder redactie van J.A.Gomes. 583 bl., fig., tabellen. Kluwer, Dordrecht 1993. ISBN 0-7923-2390-4. Prijs: geb. ƒ 300,-.

Signaalmiddeling is een techniek die zo'n 20 jaar geleden in de cardiologie werd geïntroduceerd en die het diagnostisch vermogen van het elektrocardiogram aanzienlijk heeft vergroot. De techniek…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties