Pediatric and fundamental electrocardiography.

Media
J. Liebman
R. Plonsey
Y. Rudy
F.L. Meijler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2216

Pediatric and fundamental electrocardiography. Onder redactie van J.Liebman, R.Plonsey en Y.Rudy. (Developments in cardiovascular medicine.) 406 bl., fig., tabellen. Martinus Nijhoff, Boston 1987. Prijs: geb. 105,-.

Dit is een prachtig boek, ook al dekt de titel de inhoud niet zo zeer. De nadruk ligt nl. zeer sterk op ‘body surface…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties