Shigellose in Amsterdam, 1991-1998: vóórkomen en resultaten van contactonderzoek

Onderzoek
M.P. Vermaak
M.W. Langendam
J.A.R. van den Hoek
P.G.H. Peerbooms
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1688-92
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van het aantal aangegeven patiënten met shigellose in Amsterdam (1991-1998) en van factoren die samenhangen met secundaire besmetting met Shigella.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Vanuit een geautomatiseerd databestand werden gegevens verzameld over alle aangegeven patiënten met shigellose in de gemeente Amsterdam in de periode 1991-1998 en hun onderzochte contacten.

Resultaten

Er waren 567 patiënten met shigellose gemeld en bij 96 van de 983 contacten was een Shigella-infectie vastgesteld. De jaarlijkse incidentie daalde statistisch significant van 13 tot 8/100.000. Er waren 329 mannen en 334 vrouwen geïnfecteerd. De infectie kwam het meest voor bij kinderen tot en met 4 jaar en in de leeftijdsgroep van 20-34 jaar. Voor 106 van de 663 patiënten (16) was ziekenhuisopname noodzakelijk; voor kinderen jonger dan 7 jaar was dat 30 (32/108). Onder de contactpersonen (exclusief de 14 contacten met dezelfde buitenlandse bron en dezelfde eerste ziektedag als de indexpatiënt) was de secundaire besmettingsgraad 8. Jonge leeftijd, zowel van de indexpatiënt als van het contact, hing onafhankelijk samen met een hoger secundair besmettingspercentage.

Conclusie

Contactonderzoek na aangifte van shigellose leidde tot het opsporen van een aanzienlijk aantal secundaire infecties. Gezien de grotere kans op transmissie en het grotere aantal ziekenhuisopnamen bij kinderen dient bij het contactonderzoek de meeste nadruk op deze jongste groep te worden gelegd.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, divisie Volksgezondheid en Milieu, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Contact M.P.Vermaak, medisch student; mw.drs.M.W.Langendam, epidemioloog; mw.dr.J.A.R.van den Hoek, arts-epidemioloog; dr.P.G.H.Peerbooms, microbioloog; prof.dr.R.A.Coutinho, arts-epidemioloog/microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties