Serumcreatinine is ook binnen het normale gebied een voorspeller van cardiovasculair risico

Onderzoek
Y.M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1706-7

Het is gebruikelijk om bij patiënten met essentiële hypertensie tenminste eenmaal de serumcreatinineconcentratie te bepalen. Een verhoogde waarde predisponeert immers niet alleen voor nierinsufficiëntie, maar ook voor hart- en vaatziekte. Minder goed bekend is of variatie binnen de normale bandbreedte van serumcreatininewaarden prognostische betekenis heeft. Deze vraag hebben de auteurs…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties