Serotonerg syndroom

Overzicht van literatuur en Lareb-meldingen
Stand van zaken
20-02-2019
Doris Verwijmeren, Naomi T. Jessurun, Walter A.J.J. Hermens, Madelon H. Butterhoff-Terlingen en Koen P. Grootens

Samenvatting

  • Het serotonerg syndroom is een medicatie-geïnduceerd, klinisch syndroom dat veroorzaakt wordt door verhoogde serotonineconcentraties in het centraal en perifeer zenuwstelsel.
  • De overmaat aan serotonine kan enerzijds worden veroorzaakt door een of meerdere serotonerge middelen, en anderzijds door een verminderde klaring van deze middelen.
  • Om een inschatting te maken van middelen en patiëntgebonden factoren die mogelijk gepaard gaan met een verhoogd risico op het serotonerg syndroom, hebben we een systematisch literatuuronderzoek verricht.
  • Daarnaast verrichten wij een zoekactie in de database van het Bijwerkingencentrum Lareb naar alle meldingen van het serotonerg syndroom.
  • Patiëntgerichte medicatiebewaking is op dit moment niet mogelijk, omdat klinische voorspellers nagenoeg ontbreken.
  • Vooralsnog is extra waakzaamheid bij patiënten uit risicogroepen (ouderen, patiënten met nier-of leverinsufficiëntie) het enige wat behandelaars kan helpen om het serotonerg syndroom tijdig te onderkennen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing