Seksuele differentiatie van de menselijke hersenen

Klinische praktijk
D.F. Swaab
M.A. Hofman
E. Fliers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:106-10

Onderzoek gedurende de laatste eeuw heeft het mogelijk gemaakt tot in detail de ontwikkeling van de primaire en secundaire lichamelijke geslachtsverschillen te beschrijven. Onderzoek naar geslachtsverschillen van de hersenen is echter van recente datum bij het proefdier en nog maar net begonnen bij de mens. Pas in 1959 stelden Phoenix et al. door experimenteel onderzoek vast dat androgenen ook de differentiatie van de hersenen permanent beïnvloedden.1 Voordien waren door de eeuwen heen geslachtsverschillen in ziel en hersenen beschreven, maar meestal veeleer als afspiegeling van de maatschappelijke positie van de vrouw en haar reactie daarop, dan als resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Zo zou volgens Aristoteles (384-322 v. Chr.) de mannelijke foetus bezield worden rond de 40e zwangerschapsdag en de vrouwelijke pas rond de 80e. Thomas van Aquino (1225-1274) nam deze opvatting zonder meer over. Hij was dan ook van mening dat de vrouw een “mas occasionatus” (een man die zijn…

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, Meibergdreef 33, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr. D.F. Swaab; dr. M.A. Hofman, bioloog; dr. E. Fliers, assistent-geneeskundige.

Contact prof.dr. D.F. Swaab

Ook interessant

Reacties