Seksualiteitsbeleving bij patiënten met psoriasis en constitutioneel eczeem

Onderzoek
I.E. van Dorssen
B.W. Boom
M.W. Hengeveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2175-8
Abstract

Samenvatting

Om meer inzicht te krijgen in de beleving van seksualiteit bij patiënten met een chronische huidaandoening werd een transversaal onderzoek uitgevoerd bij opeenvolgende patiënten, 52 met psoriasis en 25 met constitutioneel eczeem. Het onderzoek vond plaats van september tot en met december 1990 op de polikliniek Dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden. De patiënten werd verzocht een lijst in te vullen met vragen over onder meer seksuele motivatie en satisfactie. Het responspercentage was 84. Het bleek dat een derde van de patiëntengroep, vooral de groep psoriasispatiënten, zich geremd voelde in het aangaan van een seksuele relatie en schaamtegevoelens in de relatie had. De seksuele motivatie van de onderzoeksgroep was geringer dan in een normgroep uit de Nederlandse bevolking, maar mannelijke patiënten bleken toch tevreden te zijn over hun seksuele leven. De vrouwelijke patiënten bleken over het algemeen meer problemen op seksueel gebied te ervaren door hun huidziekte dan de mannelijke patiënten. Hun seksuele satisfactie was ook geringer dan in de normgroep. Een geringe seksuele motivatie of satisfactie bleek niet te correleren met ziektevariabelen zoals uitgebreidheid van de ziekte of lokalisatie rond de geslachtsorganen, maar met psychische variabelen zoals gevoel van eigenwaarde of emotionele klachten van neurotische aard. Bij de hulpverlening aan patiënten met huidziekten zou ook aandacht geschonken moeten worden aan de beleving van seksualiteit, vooral bij de vrouwelijke patiënten en bij de jongere psoriasispatiënten, die hun eerste seksuele relaties aangaan.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Dermatologie: mw.I.E.van Dorssen, co-assistent (thans: Robert Fleury Stichting, locatie Ursulakliniek); B.W.Boom, dermatoloog.

Afd. Psychiatrie: prof.dr.M.W.Hengeveld, psychiater.

Contact prof.dr.M.W.Hengeveld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties