Seks, ziekte en handicap: medisch-seksuologische benadering

Klinische praktijk
J.J. Drenth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:841-3

Dames en Heren,

Mensen die in hun functioneren permanent belemmerd worden, zullen door hun ziekte soms ook hun seksuele leven verstoord zien. Dit is geen verrassende uitspraak, en ook de bewering dat artsen vaak niet zo goed raad weten met vragen over seksualiteit zal niet op veel tegenspraak stuiten. Wij hoeven ons daar ook niet over te verwonderen: in de medische opleiding wordt aan seksualiteit weliswaar geleidelijk meer aandacht besteed, maar hulp verlenen in zulke intieme, persoonlijke zaken vereist meer dan kennis alleen. De gespreksvoering over seksualiteit verdient bijzondere aandacht in de medische vaardigheidstraining, want in onze maatschappij is het nu eennmaal veel minder vanzelfsprekend dat men leert praten over seks dan over ander onderwerpen. Voorts dient men zich als arts in een gesprek over seksualiteit in het bijzonder bewust te zijn van eigen normen en waarden op dit terrein.

In het arts-patiëntgesprek moet bij veel onderwerpen gestreefd worden naar…

Auteursinformatie

Rutgersstichting, afd. Seksuologische Hulpverlening, Hereweg 4, 9724 AA Groningen.

J.J.Drenth, arts-seksuoloog.

Ook interessant

Reacties