Screening: zorgvuldige afwegingen versus commerciële medicalisering

Opinie
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1893-6
Abstract

Wat is het nut van niet-weten? Kunnen mensen te veel weten over hun gezondheidstoestand? In Euripides' versie van de Prometheusmythe was er een tijd dat de mensen lusteloos somberden in hun holen omdat zij weet hadden van het precieze uur van hun dood. Maar Prometheus schonk hun het vergeten: zij bleven even sterfelijk als voorheen, maar het ondragelijke weet hebben van hun sterfmoment was voorbij. Er borrelde weer levenslust op in de mens, aangewakkerd door het extra geschenk van het uit de hemel gestolen vuur. Met dat vuur kon erts gesmolten en ijzer gesmeed worden en zo ontwaakte het technologische vernuft in de mens.

Die vindingrijkheid – wij gaan nu van het godenverhaal naar de geneeskunde – leidde ook tot technieken waarmee ziekten konden worden onderzocht en opgespoord. Inzicht in het ontstaan van ziekten bracht de mogelijkheid om ze met veelal eenvoudige middelen te voorkomen: met goede hygiëne en sanitaire…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, afd. Klinische Pathologie, Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam.

Contact Dr.R.W.M.Giard, patholoog-klinisch epidemioloog (giardr@mcrz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties