Screening op aneurysmata en operatieve behandeling bij eerstegraadsfamilieleden van patiënten met een sporadische subarachnoïdale bloeding: beperkte levenswinst met meer functionele beperkingen

Onderzoek
De Mars-Onderzoeksgroep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:28-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Voordelen en risico's bepalen van de screening van eerstegraadsfamilieleden (ouders, broers/zusters, kinderen) van patiënten met een subarachnoïdale bloeding (SAB) op intracraniële aneurysmata en van het eventueel operatief behandelen daarvan.

Methoden

Opeenvolgende SAB-patiënten (n = 193) werden benaderd; 626 familieleden uit 160 families ondergingen non-invasief vaatonderzoek met magnetischeresonantieangiografie (MRA). Bij aanwijzingen voor het bestaan van een hersenaneurysma werd dit onderzoek gevolgd door katheterangiografie. Na een preventieve operatie werd 6 maanden later de gezondheidstoestand gemeten met de Rankin-schaal. Dit empirische deel van het onderzoek werd aangevuld met een besliskundig model om het rendement van screening te berekenen. De efficiëntie werd uitgedrukt in het aantal familieleden dat gescreend moet worden om één SAB te voorkomen.

Resultaten

Bij 25 van de 626 (4,0; 95-betrouwbaarheidsinterval: 2,6-5,8) familieleden werden 33 aneurysmata gevonden. Operatie resulteerde in een afgenomen gezondheid (achteruitgang op de Rankin-schaal) bij 11 van de 18 geopereerde familieleden (bij één was de afname ernstig). Voor deze 18 personen leverden screening en behandeling gemiddeld 2,5 jaar levenswinst op (ofwel gemiddeld 0,9 maand voor ieder van de 626 gescreende familieleden) en gemiddeld 19,2 jaar met een afgenomen gezondheid. Om één SAB te voorkomen zou men 149 familieleden moeten screenen (298 om één fatale SAB te voorkomen).

Conclusie

Screening op aneurysmata bij eerstegraadsfamilieleden is op dit moment niet aangewezen. De beperkte winst aan levensverwachting weegt niet op tegen de risico's van preventieve operatie.

Auteursinformatie
Verantwoording

De leden van de 'Magnetic resonance angiography in relatives of patients with subarachnoid hemorrhage'(MARS)-onderzoeksgroep worden aan het eind van dit artikel vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties