Screening bij sporters kan acute hartdood voorkomen

Klinische praktijk
Nicole M. Panhuyzen-Goedkoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4895
Abstract

Recentelijk opgeschrikt door de circulatiestilstand bij 2 jonge voetballers vragen wij ons af of hun dood had kunnen worden voorkomen. Acute hartdood bij een ogenschijnlijk gezonde sporter is een publiek drama met verlies van een groot aantal levensjaren (bijvoorbeeld 60 levensjaren bij een overlijden op 23-jarige leeftijd).

Preparticipatiescreening

Na de Olympische Spelen van Rome in 1960 werd in Italië de preparticipatiescreening bestaande uit een anamnese, familieanamnese, lichamelijk onderzoek en een rust-ecg voor alle sporters van 14-35 jaar bij wet geregeld ter bescherming tegen acute hartdood. Na > 25 jaar routinematige preparticipatiescreening bij jonge competitieve sporters is de incidentie van acute hartdood gereduceerd met 89%.1 Zonder preparticipatiescreening overleden 3,6 per 100.000 sporters per jaar en met preparticipatiescreening waren dat er slechts 0,4. Onder niet-sportende jongeren was dit aantal ongeveer 1. Door systematisch klinische en postmortale gegevens van elke circulatiestilstand te analyseren en te combineren met de gegevens van de preparticipatiescreening…

Auteursinformatie

Sport Medisch Centrum Papendal, Arnhem.

Contact Drs. N.M. Panhuyzen-Goedkoop, sportcardioloog (tevens: Radboud Universiteit Nijmegen MC, Hartcentrum) (nicolepanhuyzen@me.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Nicole M. Panhuyzen-Goedkoop ICMJE-formulier
Screening bij sporters is niet wenselijk
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties