Schistosoma mansoni in het ovarium

Klinische praktijk
J.A. Schueler
F.C.M. Twaalfhoven
S.J. Smith
S. Nauta-Billig
J.E.M. Evers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2312-4
Abstract

Samenvatting

Een 25-jarige uit het endemische Bilharzia-gebied van Suriname afkomstige vrouw onderging extirpatie van één adnex. Bij histologisch onderzoek werden in het ovarium, behalve een endometriosecyste, ook eieren van Schistosoma mansoni aangetroffen.

S. mansoni-infectie van het ovarium komt weinig voor; meestal wordt een Schistosoma-infectie van de vrouwelijke genitalia interna veroorzaakt door S. haematobium. Wij bespreken mogelijke wegen voor de migratie van S. mansoni naar de genitalia interna. De klinische symptomen zijn aspecifiek, vaak betreft het toevalsbevindingen.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, Leyweg 275, 2545 CH 's-Gravenhage.

Afd. Gynaecologie: J.A.Schueler (thans Academisch Ziekenhuis te Leiden) en F.C.M.Twaalfhoven, assistent-geneeskundigen; dr.J.E.M.

Evers, gynaecoloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.S.J.Smith, internist.

Afd. Pathologische Anatomie: mw.S.Nauta-Billig, patholoog-anatoom.

Contact F.C.M.Twaalfhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties