Schending medisch beroepsgeheim.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1407-8

Schending medisch beroepsgeheim. – Sinds 1 januari dit jaar geldt er een eigenbijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden. Volgens huisarts B.Crul in een column in Trouw (14 juni) heeft deze regeling bijzonder ongewenste gevolgen. De hoofdverzekerde krijgt nu namelijk iedere maand een uitdraai van alle gemaakte medische kosten, niet alleen van hemzelf maar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties